fokus ry:N hallitus 2019


hallinto

Hallintotiimiä johtaa puheenjohtaja ja tiimin muut jäsenet ovat varapuheenjohtaja, sihteeri, talousvastaava sekä yritys- ja ulkosuhdevastaava. Ennen kaikkea tiimin vastuutehtävinä on järjestön toiminnan ylläpitäminen: toiminnan suunnittelu, kokousten järjestäminen, taloudenpito, jäsenasiat, yhteistyö, tilaukset ja hankinnat sekä varainhankinta. Tiimin tehtävänä on mahdollistaa yhdistyksen laadukas, kehittyvä ja jatkuva toiminta. 

Nimetön suunn.malli (3).png

NELLI NORA
puheenjohtaja

Nimetön suunn.malli (5).png

OONA TENKANEN
varapuheenjohtaja

Nimetön suunn.malli (6).png

EMMA LAUTALA
sihteeri ja fuksivastaava

Nimetön suunn.malli (7).png

VIIVI KAIKKONEN
talousvastaava

Nimetön suunn.malli (24).png

ROOSA JUKOLA
yriTYS- JA
Ulkosuhdevastaava               

Nimetön suunn.malli (20).png

kopo

Koulutuspolitiikkatiimi yltää yli ainejärjestörajojen – tiimiä johtaa yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen koulutuspoliittisen opiskelijatoiminnan johtaja eli suurkopo. Fokukselta tiimiin kuuluvat sosiaalityön, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan koulutuspoliittiset vastaavat eli kopot. Tiimin tehtävänä on toimia linkkinä yliopiston  henkilökunnan ja  opiskelijoiden välillä, opiskelijoiden etua valvoen ja koulutustoimintaa kehittäen.

Nimetön suunn.malli (8).png

VENLA ISOMÄKI Yhteiskuntapolitiikan koulutuspoliittinen vastaava

Nimetön suunn.malli (9).png

TUULI kervinen
Sosiaalityön koulutuspoliittinen vastaava

Nimetön suunn.malli (10).png

RONJA VAUHKONEN
sosiologian koulutuspoliittinen vastaava

 

Tapahtumat

Tapahtumatiimiä johtaa kolme tapahtumavastaavaa, jotka jakavat tasaisesti vastuun vuoden tapahtumatoiminnasta ja ohjeistavat tapahtumatiimiä. Tiimin vastuualueita ovat muun muassa sitsit, bileet, vuosijuhlat, ensisijainen tapahtumista tiedottaminen sekä muiden tapahtumien koordinointi hyvinvointitiimin kanssa.

Nimetön suunn.malli (11).png

suvi heikkinen tapahtumavastaava

 

Nimetön suunn.malli (12).png

nette lehtonen
tapahtuma- & 3miovastaava

Nimetön suunn.malli (13).png

anniina vähäkoski
tapahtumavastaava

Tapahtumatiimi

Nimetön suunn.malli (14).png

jere oksanen

Nimetön suunn.malli (16).png

tuomas raatikainen

Nimetön suunn.malli (15).png

janne toivonen


Viestintä

Tiimiä johtaa viestintävastaava ja tiimin muut jäsenet ovat kansainvälisyysvastaava ja Fogue-vastaava. Tiimin vastuualueina ovat nettisivut, sosiaalisen median sisällöntuotto, sähköpostilista, kuukausitiedote, Fokuksen oma ainejärjestölehti Fogue sekä kansainväliset opiskelijat. Viestintätiimin tehtävänä on varmistaa sujuva ja saavuttava tiedonkulku niin hallituksen sisällä kuin jäsenistöllekin.

Nimetön suunn.malli (4).png

veera rahikainen
viestintävastaava

 

Nimetön suunn.malli (17).png

miisa kärnä
kansainvälisyysvastaava

Nimetön suunn.malli (31).png

marko peltola
fogue-vastaava


hyvinvointi

Hyvinvointitiimiä johtaa sosiaalipoliittinen vastaava ja tiimin muut jäsenet ovat ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava, kulttuurivastaava ja liikuntavastaava. Tiimin tehtävänä on pitää huolta jäsenten hyvinvoinnista monipuolisella tapahtumatarjonnalla ja varmistaa, että ainejärjestö on turvallinen, huoltapitävä ja kestävästi toimiva yhteisö. Vastuisiin kuuluvat esimerkiksi kulttuuri-, liikunta- ja työelämätapahtumat sekä ekskursiot.

Nimetön suunn.malli (18).png

noora koskela
sosiaalipoliittinen vastaava

 

 

Nimetön suunn.malli (29).png

laura metsävirta
Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava

Nimetön suunn.malli (30).png

iida leskinen kulttuurivastaava

 

Nimetön suunn.malli (19).png

verna jakonen Liikuntavastaava