FOKUS RY

Fokus ry on Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö, jonka jäseniksi kuuluu yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja sosiaalityön opiskelijoita sekä uudessa yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelmassa aloittaneita opiskelijoita. Yliopistolla on yli 300 fokuslaista, joiden etua yhdistys ajaa niin koulutukseen ja työelämätaitojen kartuttamiseen kuin vapaa-aikaan ja hyvinvointiinkin liittyen. Fokus ry on ennen kaikkea opiskelijoiden ylläpitämä yhteisö, joka pitää jäsenistään huolta ja tekee töitä miellyttävän opiskeluajan takaamiseksi.

"Perustasolla lähellä jokaista yhteiskuntatieteiden opiskelijaa toimii ainejärjestö Fokus. Fokuksen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etujen johdonmukainen puolustaminen. Etujärjestöluonteensa mukaisesti Fokus määrittelee ja suuntaa toimintansa tavoitteet ja kohteet, sekä yhdistää opiskelijat toimintaan näiden tavoitteiden puolesta osaksi laajempaa demokraattista rintamaa. Fokuksen tehtävänä on opiskelijoiden laajan joukkokamppailun organisoiminen opiskelijoiden yhteisesti asettamien tavoitteiden puolesta. Näistä tavoitteista tärkein on taistelu rauhan puolesta imperialismia vastaan, kamppailu demokraattisen valvonnan kehittämiseksi niin yliopistoissa ja korkeakouluissa kuin myös yhteiskunnassa yleensä, sekä opiskelijioden jokapäiväisten etujen ja oikeuksien puolustaminen." Fokus tiedote 3/1975

sirfoxalot.jpg