Suurkopo

Vuonna 2017 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella puhalsivat uudet tuulet, kun laitoksen tutkinto-ohjelmia yhdistettiin. Ennen opiskelijat hakivat tiettyyn pääaineeseen, mutta muutoksen myötä opiskelijat otetaan sisään uuteen "Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelmaan", jossa pääaineita ei enää ole. Uuden tutkinto-ohjelman myötä YFI-laitoksen ainejärjestöt päättivät yhtenäistää toimintaansa koulutuspolitiikan kentällä. Muiden YFI-laitoksen ainejärjestöjen, eli Mephisto ry:n ja Puolue ry:n kanssa luotiin uusi pesti, joka kantaa nimeä Suurkopo. Virallisemmin suurkopon nimike on Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen koulutuspoliittisen opiskelijatoiminnan johtaja. Suurkopon tärkeimpänä tehtävänä on edunvalvonta koko YFI-laitoksen tasolla. Suurkopo edustaa erilaisissa kokouksissa kaikkia YFI-laitoksen opiskelijoita, niin vanhojen oppiaineiden kuin uuden tutkinto-ohjelman opiskelijoita. Suurkopon pestin myötä YFI-laitoksen koulutuspoliittista opiskelijatoimintaa pystytään organisoimaan helpommin ja samalla vahvistamaan tiedonkulkua opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Suurkopo on jatkuvassa vuorovaikutuksessa muun muassa YFI-laitoksen koulutussuunnittelijoiden kanssa, jolloin hän pystyy vaikuttamaan esimerkiksi erilaisten infojen tarpeellisuuteen ja niiden ajankohtiin.

Suurkopo ei suinkaan ole yksin päätöstensä kanssa, vaan yksi tärkeimmistä tehtävistä on kommunikaatio YFI-laitoksen muiden kopojen kanssa. Mielipiteiden vaihto puolin ja toisin on tärkeää, jolloin saadaan kattava näkökulma erilaisista koulutuspoliittisista asioista. Suurkopo jakaa jokaisen kokouksen muistiinpanot muille laitoksen kopoille, jolloin jokainen kopo on perillä laitoksen tasolla tapahtuvista asioista, ja osaa näin jakaa tietoa eteenpäin muille opiskelijoille. Tiedonkulku kulkee myös toisin päin, oppiaineiden kopot tuovat esille omissa oppiaineissa tapahtuvat ajankohtaiset keskustelut ja muutokset, jolloin suurkopolla on kokonaisvaltainen käsitys laitoksella tapahtuvasta keskustelusta. 

Suurkopo toimii opiskelijaedustajana YFI-laitoksen sisällä olevissa työryhmissä. Työryhmiä ovat muun muassa Opetuksen kehittämisryhmä, Opinto-ohjausryhmä ja Harjoitteluryhmä. Työryhmät kokoontuvat usein silloin, kun kokouslistalla on joitakin ajankohtaisia ja tärkeitä asioita päätettävänä. Syksyllä 2017 monet työryhmät kävivät läpi kannanottoa, joka kirjoitettiin YFI-laitoksen ainejärjestöjen, SYY-Jyväskylän ja JYYn kanssa. Työryhmät kävivät läpi kannanotossa esille nousseita ongelmakohtia ja näihin liittyviä kehitysehdotuksia. 

Suurkopon tehtävä kestää aina vuoden ajan, toukokuusta seuraavan vuoden toukokuuhun. Suurkopon tehtävän jatkuminen on myös erilainen kuin muissa hallituksen pesteissä. Suurkopo on kaikkien YFI-laitosten ainejärjestöjen perustama pesti, jolloin suurkopon tehtävä vaihtelee YFI-laitoksen ainejärjestöjen kesken.

Nimetön suunn.malli (7).png

Suurkopo edustaa jokaista YFI-laitoksen opiskelijaa. Olit siis vasta-aloittanut fuksi tai N:nnen vuoden opiskelija, voit aina ottaa yhteyttä suurkopoon! 

Vuonna 2018 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen koulutuspoliittisen opiskelijatoiminnan johtajana toimii  Viivi Kaikkonen, viivi.h.kaikkonen@student.jyu.fi