Ympäristöstrategia

Fokus ry:n ympäristöstrategia ja -ohjeistus

Yleistä

Fokus ry sitoutuu ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon ympäristön. Kestävän kehityksen
toimintaperiaatteet ovat läsnä toiminnassa, ja ainejärjestön rooli kuluttajana sekä vaikuttajana
nähdään mahdollisuutena toimia esimerkillisesti ja ekologisesti. Ympäristö otetaan
ympäristöstrategian lisäksi huomioon jokavuotisessa toimintasuunnitelmassa. Jokainen hallitus ja
erityisesti tapahtumanjärjestäjät lukevat läpi ympäristöstrategian ja sitoutuvat siihen. Lisäksi Fokus
osallistuu joka vuosi JYYn ympäristökilpailuun. Joka vuosi joku hallituksen piirissä toimiva
henkilö (hallituksen jäsen tai toimihenkilö) nimetään vastaamaan ympäristöasioista.

Sosiaalitieteiden opiskelijoiden ainejärjestönä Fokuksella on lisäksi hyvä mahdollisuus toimia
aktiivisesti paitsi ympäristöarvot huomioon ottaen ja jäsenistöään ohjeistaen niin myös
suunnannäyttäjänä ekologisen toiminnan ja ajattelun saralla.

Fokus sitoutuu konkreettisiin toimiin, jotka eritelty alla.

Tapahtumat

Tapahtumapaikat ovat pääsääntöisesti tavoitettavissa jalan, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä. Jos
tapahtuma on kauempana, kuljetaan sinne julkisen liikenteen keinoin tai kimppakyydein.

Tapahtumajärjestelyissä hyödynnetään jo Fokuksen omistamia tavaroita tai tarpeen mukaan
lainataan esimerkiksi lainauslistan avulla (https://docs.google.com/document/d/1K4I1OY6nI6bWeISOYBjmgd7DaIH2DzeTNhjFp9JD8_o/e
dit). Kestoastioita käytetään aina mahdollisuuksien mukaan. Myös JYYltä voi lainata lukuisia eri
tavaroita. (http://jyy.fi/opiskelijalle/jasenmaksu-ja-edut/vuokrattavat-tilat/). Myös eri julkisissa
tiloissa olevat tavarat ja niiden hyödynnettävyys kannattaa ottaa huomioon tapahtumia
järjestettäessä (esimerkiksi kahviloiden ja baarien lautapelit).

Tapahtumajärjestelyissä huomioidaan jätteen kierrätys ja tapahtumaan osallistuvien henkilöiden
tiedottaminen asiasta. Tapahtumien teemat pyritään keksimään niin, ettei esimerkiksi asua varten
tarvitsisi hankkia välttämättä mitään uutta, vaan vanhoja, jo omistamiaan vaatteita/esineitä voi
hyödyntää tapahtumaan osallistuttaessa. Tapahtumat eivät saa aiheuttaa haittaa tai jättää jälkeä
tapahtumapaikalle – eli jätteet kerätään tapahtumapaikalta pois.

Kokoukset

Kokoukset tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää tiloissa, joissa on mahdollisuus hyödyntää
tietotekniikkaa esimerkiksi esityslistojen näyttämiseen. Hyviä tiloja ovat esimerkiksi Lea Pulkkisen
sali sekä Agoran ja Liikunnan eri luentosalit. Tulostettavan materiaalin määrä on pidettävä
mahdollisimman pienenä. Kokoustarjoiluissa otetaan huomioon ekologisuus.

Tarjoilut ja hankinnat

Ekologisuus otetaan huomioon kaikissa tarjoiluissa, eli pääsääntöisesti suositaan kasvisruokaa ja ei-eläinperäistä
ruokaa. Myös sitseillä yms. tapahtumissa tarjolla voi pääsääntöisesti olla vain kasvisvaihtoehto. Tarjoilussa suositaan luomu- ja Reilun Kaupan tuotteita.

Hankinnoissa ylipäänsä suositaan tuotteita, jotka ovat saaneet ympäristömerkin. Ainejärjestön hankinnat eivät ole
kertakäyttöisiä ja ovat jäsenistön ja muiden ainejärjestöjen hyödynnettävissä (esim. kestoastiat tai pelit).

Kierrätys

Tapahtumissa kierrätetään. Optimaalisinta olisi valita tapahtumapaikka sen mukaan, että kierrätys
onnistuu paikan päällä. Kuitenkaan jätteiden mukaan ottaminen ja niiden kierrättäminen jälkeenpäin
ei ole vaivalloista, ja kierrätystä tulisikin suosia kaikissa tapahtumissa. Hyvä lähtökohta on
kierrättää biojätteet, paperi, kartonki, lasi ja metalli.

Ympäristövastaava

Hallituksesta tai toimihenkilöistä tulee valita yksi henkilö, joka vastaa ympäristöasioista.
Ympäristövastaavan pesti voi hyvin olla yhdistetty johonkin muuhun pestiin. Ympäristövastaavan
olisi hyvä käydä jokaisessa ympäristövaliokunnan kokouksessa ja tiedottaa jäsenistöä esimerkiksi
ympäristöaiheisista tapahtumista. Ympäristövastaavan tulee pitää huoli, että hallitus tutustuu
ympäristöstrategiaan ja että jäsenistöä tiedotetaan vähintään kerran vuodessa JYYn
ympäristöoppaasta (http://jyy.fi/wp-content/uploads/2011/09/opiskelijan-ymparisto-opas.pdf). Ympäristövastaava päivittää Fokuksen ympäristöstrategiaa tarpeen mukaan. Lisäksi vastaava pitää
huolen siitä, että ekologiset käytännöt ja niiden toteuttaminen on tuttua hallituksen jäsenille.

On hyvä pitää huoli siitä, että lainauslista tulee tapahtumanjärjestäjille tutuksi ja että Fokuksen tavarat
ovat helposti lainattavissa lainauslistan kautta.

Tulevaisuus

Tulevaisuudessa Fokus on vakiinnuttanut ekologiset käytännöt ja ajattelutavan vahvaksi,
erottamattomaksi osaksi ainejärjestöä. Omilla toimillaan Fokus vaikuttaa ja kannustaa myös muita
toimijoita ja yksityishenkilöitä huomioimaan ympäristön; esimerkillään Fokus näyttää, että
ekologisuus ei vaadi ihmetekoja tai ihmetietoja. Fokus investoi pitkäikäisiin ja monien hyödynnettäviin tavaroihin, esimerkiksi liikuntavälineisiin.

Strategia laadittu 11/2015 vuoden 2015 ympäristövastaavan toimesta.