Hallopedit

Hallopedit, eli hallinnon opiskelijaedustustajat ovat opiskelijoiden ääni yliopiston hallinnollisissa elimissä, kuten yliopiston hallituksessa, tiedekunta- ja laitosneuvostoissa ja eräissä erillislaitosten johtokunnissa. Opiskelijaedustajien valinnasta vastaa JYY, mutta valintaan vaikuttaa mm. ainejärjestöjen kanta. Fokuslaisia opiskelijaedustajia voi olla esimerkiksi Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa ja yliopistokollegiossa. Opiskelijaedustajan tehtäviin voivat hakea kaikki yliopiston opiskelijat, ja usein tehtävä kestää kaksi vuotta.

Hallopedien tehtävä on viedä hallintoon opiskelijoiden kuulumisia, terveisiä ja mielipiteitä, ja toisaalta viestiä hallinnoinnin tapahtumista muille opiskelijoille. Toisin sanoen hallopedit edustavat opiskelijoita yliopiston päätöksenteossa ja tekevät sen näkyväksi ja helpommin lähestyttäväksi. He voivat välittää opiskelijoiden murheet ja kehitysehdotukset hallinnolle, ja pitävät opiskelijat päivän tasalla siitä, millaisia omaan opiskeluun vaikuttavia asioita hallinnossa tapahtuu.

 

YFI-laitoksen hallopedit 2018-2019

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvos

Varsinaiset jäsenet:
Jenna Grundström
Ira Vainikainen

Varajäsenet:
Tuomas Raatikainen
Jenna Reunanen

Yliopistokollegio

Varsinaiset jäsenet:
Ville Härsilä
Ira Vainikainen
Jenna Grundström

Varajäsenet:
Joonas Haggren
Emilia Peikola
Jenna Reunanen
Kari Suomalainen

Linkit

Tiedekuntaneuvoston tehtävät

Laitosneuvoston tehtävät

Hallinnon opiskelijaedustajat (JYY)

Avoimena olevat opiskelijaedustajapaikat (JYY)