Kopotoiminta

Koulutuspolittiset vastaavat, eli tuttavallisemmin kopot, vastaavat oman oppiaineensa edunvalvonnasta. Oppiaineiden kopot käyvät omien oppiaineidensa kokouksissa kuukausittain, joissa aiheet saattavat liittyä uuden opetussuunnitelman suunnitteluun tai vaikka rennommin oppiaineen lyhtyillan suunnitteluun. Kopojen tärkein tehtävä ehdottomasti on tuoda opiskelijoiden ääni ja näkökulma kuuluviin näissä kokouksissa. Kopot toimivat linkkinä henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä, jolloin kopot tuovat opiskelijoille tietoa siitä, mitä oppiaineiden ja laitoksen tasolla tapahtuu, ja toisaalta kertovat henkilökunnalle, mitä opiskelijoiden tasolla tapahtuu. 

Kopoihin voi ottaa yhteyttä missä tahansa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelija ei välttämättä aina itse halua lähestyä esimerkiksi opetushenkilökuntaa, jolloin opiskelija voi pyytää kopoa ottamaan yhteyttä. Yleisempiä tällaisia asioita ovat tentin arvosanan viivästyminen, opetuksen laatu tai opettajan epäreilu käyttäytyminen. Kopon tehtävänä on viedä näitä asioita eteenpäin anonyymisti. 

Vaikka Fokuksen kopot tekevät paljon yhteistyötä keskenään, kopot ovat aktiivisesti yhteydessä myös muihin yfi-laitoksen kopoihin. Säännöllinen näkeminen ja tiedottaminen eri asioista, tuovat kokonaisuudessaan yfi-laitoksen kopotoimintaa yhtenäisemmäksi. Yfi-laitoksen koulutuspoliittinen toimintaa on pyritty yhtenäistämään myös valitsemalla ainejärjestöjen keskuudesta niin sanottu suurkopo, eli yfi-laitoksen koulutuspoliittisen opiskelijatoiminnan johtaja. 

Kopot tekevät yhteistyötä myös muiden Jyväskylän yliopiston kopojen kanssa. Yksi tärkeimmistä yhteistyön kentistä ovat opinto- ja tiedevaliokunnan kokoukset, jotka ovat jokaiselle opiskelijalle avoimia. Opinto- ja tiedevaliokunnan, eli arkipuheessa kopovaliokunnan, kokouksissa keskustellaan eri ainejärjestöjen koulutuspoliittisista asioista, tai laajemmin valtakunnallisista asioista. Kopovaliokunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuen antaminen. Kopovaliokunta tuo yhteen eri oppiaineiden ja ainejärjestöjen kopoja ja opiskelijoita, jolloin heiltä saa paljon hyödyllisiä vinkkejä esimerkiksi opetuksen kehittämiseen liittyen.

Kokouksissa käyminen ovat vain osa kopojen tehtävää. Konkreettisen esimerkin kopojen tehtävästä antaa syksyllä 2017 kirjoitettu kannanotto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opinto-ohjauksen tilanteesta (Kannanoton pystyt lukemaan täältä). Kannanoton myötä kopot pääsivät keskustelemaan yhdessä YFI-laitoksen johdon, dekaanin, vararehtorin ja koulutussuunnittelijoiden kanssa siitä, miten näitä kannanotossa nousseita ongelmakohtia lähdetään yhdessä kehittämään. 

Kopot järjestävät säännöllisin väliajoin niin oppiainekahveja kuin kopokahveja. Kopojen järjestämät kahvittelut ovat hyvin matalan kynnyksen tapahtumia, joissa opiskelijat voivat ohimennen tulla kertomaan opiskelujen sujuvuudesta tai sujumattomuudesta. Kaikenlainen palaute eri tahojen toiminnasta viedään aina kokouksissa eteenpäin anonyymisti, joten jos itsestäsi tuntuu ettei joku asia suju, kannattaa rohkeasti nykästä kopon hihasta tai pistää viestiä, sillä he vievät kyllä asian eteenpäin. YFI-laitoksella otetaan opiskelijoiden ääni hyvin huomioon, joten sitä kannattaa ehdottomasti käyttää.

Jos itseäsi mietityttää pienikin asia liittyen opiskeluun tai eri yliopistotahojen toimintaan, ota rohkeasti yhteyttä!

Fokus ry:n 2019 vuoden kopot

Nimetön suunn.malli (10).png

Ronja vauhkonen

sosiologian kopo

Nimetön suunn.malli (8).png

Venla isomäki

yhteiskunta-politiikan kopo

Nimetön suunn.malli (9).png

tuuli kervinen

sosiaalityön
kopo