Fokuksen fuksiopas

IMG_7291.jpg


1. Mikä on Fokus ja mitä ainejärjestö tekee? 

Tervetuloa uusi fuksi ja onneksi olkoon mitä mainioimmasta opiskelupaikasta! Me Fokuksesta haluamme toivottaa kaikki yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen uudet opiskelijat lämpimästi tervetulleiksi. Opiskelujen aloittamiseen liittyy usein monia suuria muutoksia, kuten uusi tuntematon kaupunki ja vauhdikas opiskelijaelämä. Tämän fuksioppaan  avulla haluamme helpottaa kaiken uuden ja ihmeellisen sisäistämistä.

Fokus on yhteiskuntatieteilijöiden oma ainejärjestö. Ainejärjestönä Fokus ajaa monipuolisesti jäsentensä etuja, aina koulutuksen ja työelämätaitojen kartuttamisen lisäksi vapaa-aikaan ja hyvinvointiin liittyen. Kampuksella on yli 300 fokuslaista ja jäsenemme ovat sosiologian, yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön opiskelijoita, sekä uudessa yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelmassa aloittaneita (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, filosofia, politiikan tutkimus). Ennen kaikkea Fokus on opiskelijoiden ylläpitämä yhteisö, joka pitää jäsenistään huolta ja tekee töitä miellyttävän opiskeluajan takaamiseksi. Fokus järjestää monipuolisesti erilaisia työelämään, kulttuuriin, liikuntaan sekä opiskelijakulttuuriin (sitsit, bileet..) liittyviä tapahtumia, joista pääset lukemaan tarkemmin myös tässä oppaassa.     

Fokuksen jäseneksi voit liittyä tapahtumissamme sekä nettisivujemme kautta. Jäseneksi liittyminen maksaa 15 euroa, jolla saat itsellesi jäsenyyden Fokus-etujen kera sekä oman Fokus-haalarimerkin. Jäseneksi liittyminen on helppoa - voit tehdä sen paikan päällä tapahtumissamme tai nettisivujen kautta täältä. Jäsenyys kannattaa, sillä Fokuksen yhteistyökumppanit tarjoavat fokuslaisille lukuisia eri etuja ympäri Jyväskylää fokustarraa vilauttamalla. Uusille opiskelijoille on tarjolla myös 25 euroa maksava, kattava fuksipakkaus:  

fuksipakkaus1.png

Fokuksen jäsenyys tarroineen, 2 vapaavalintaista Fokuksen omaa haalarimerkkiä (ei koske Marx-merkkiä) sekä Fokuksen oma kangaskassi ja laulukirja. Mikäli sinulla on kysyttävää jäseneksi liittymisestä tai fuksipakkauksista, voit ottaa yhteyttä jäsenasioista vastaavaan varapuheenjohtajaan Oonaan sähköpostilla oona.a.e.tenkanen@student.jyu.fi.2. Mikä  JYU, HYTK, YFI, JYY, SYY…? Liikaa lyhenteitä!      

Sen lisäksi, että uutena opiskelijana ensimmäiset viikot ovat täynnä ohjelmaa ja suuren määrän uusia kasvoja ja opeteltavia nimiä, sekoittaa pakkaa usein yliopiston rakenne sekä eri toimijat ja järjestöt kampuksella. Haluamme selkeyttää tätä kuviota, joten lähdetään ihan perustasolta liikkeelle.

Olet saanut opiskelupaikan Jyväskylän yliopistosta (JYU). Opiskelit sitten yhteiskuntatieteiden ja filosofian tai sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa, opiskelet yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella, eli tuttavallisesti YFI:llä. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos puolestaan kuuluu humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan (HYTK). YFI-laitokseen pääset tutustumaan tarkemmin täällä ja tiedekuntarakenteisiin täältä.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY puolestaan on Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden muodostama ylioppilaskunta, jonka jäseneksi automaattisesti liityt maksamalla lukukausimaksun. JYY:llä on oma hallitus ja kahden vuoden välein vaaleilla valittava edustajisto. Opiskelijoille JYY tarjoaa useita eri palveluita kuten edunvalvontaa, kulttuuritapahtumia sekä asuntoja. JYY:n tarjoamat asunnot sijaitsevat Kortepohjan ylioppilaskylässä, joka on koti noin kahdelle tuhannelle ihmiselle. Kortepohjan sydämenä toimii Rentukka, jossa mm. on opiskelutiloja, ravintola sekä kuntosali. JYY:n keskustoimisto sijaitsee seminaarinmäen kampusalueella, tarkemmin Ilokivellä. Toimiston lisäksi Ilokivi pitää sisällään ravintolan sekä klubin.  JYY:hyn ja sen tarjoamiin palveluihin pääset tutustumaan tarkemmin tässä osoitteessa.

 JYYn lisäksi yhteiskuntatieteilijöille tulee tutuksi SYY-Jyväskylä sekä Talentia Keski-Suomi. Syy-Jyväskylä on SYYn, eli Suomen Yhteiskunta-alan ylioppilaiden paikallisjärjestö, jonka kattojärjestönä toimii YKA eli Yhteiskunta-alan korkeakoulut, joka taas puolestaan on Akavan alainen järjestö. Vähän sekavaa, mutta siihen tottuu kyllä, lupaamme! Syy-Jyväskylän tarkoituksena on edistää jäsentensä työelämätietoutta jo opintojen aikana. Tämä tapahtuu järjestämällä työelämätapahtumia, jotka voivat olla mm. saunailtoja, alumni-iltoja tai työelämäekskursioita.  SYY-Jyväskylän toimintaa pääset parhaiten tutustumaan SYYn omien tapahtumien ja kokousten kautta. 

Talentia Keski-Suomi on osa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestöä Talentia ry:tä. Myös Talentia kuuluu Akavaan. Talentia Keski-Suomen  on sosiaalialan korkeakoulutettujen ja alan opiskelijoiden paikallinen alueyhdistys, jonka tavoitteena on valvoa jäsentensä etua paikallisella tasolla ja tarjota jäsenilleen mm. koulutuksia, neuvontaa ja tapaamisia. 


3. Viestintä

Opiskelujen alussa useimmilla on paljon kysymyksiä: Mistä löydän luentosalin? Mistä saan opiskelijakortin? Mitä kursseja kannattaa ottaa? Suurimpaan osaan kysymyksistä löydät vastauksen joko tutoriltasi, tai lukuvuoden alussa olevista infoista. On kuitenkin hyvä tietää, mihin ottaa yhteyttä mikäli vastausta kysymyksiin tai muihin huolenaiheisiin ei löydy. Fokuksessa toimii myös fuksivastaava erityisesti fukseja varten, jonka puoleen voi myös kääntyä.

Nimetön suunn.malli (6).png

Fokuksen fuksivastaava

Fokuksella on myös oma fuksivastaava, Emma Lautala, jonka tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä fukseille. Oli kyseessä sitten opintoihin, Fokukseen tai yleisesti ainejärjestötoimintaan liittyviä kysymyksiä, voit olla fuksivastaavaan yhteydessä. Mikäli jäsentarrasi vielä uupuu, voit ottaa yhteyttä Emmaan.

Tutorit

Opiskelijaelämää koskevissa asioissa sinun kannattaa lähestyä ensisijaisesti tutoreitasi. Jokaisella tutor-ryhmällä on omat tutorinsa, mutta voit lähestyä myös muiden tutorryhmien tutoreita. Tutoreiden ensisijaisiin tehtäviin kuuluu tutustuttaminen yliopistoon, opiskelijaelämään sekä ryhmäyttämisen edistäminen. Tutor voi myös auttaa sinua yhteydenottokanavan löytämisessä. 


Koulutussuunnittelijat

Koulutussuunnittelija työskentelee laitoksen alaisuudessa. Häneltä voit saada apua opintojen suunnittelussa ja opinto-ohjauksessa.  Koulutussuunnittelija ohjaa myös tarvittaessa HOPS:in teossa, ja tarvittaessa ohjaa sinut pulmatilanteissa oikean henkilön luo. Tapaamisaikoja koulutussuunnittelijoiden kanssa voit varata joko puhelimitse tai sähköpostilla. 


YFI-laitoksen koulutussuunnittelijat:


Piia Viitanen

kandidaattiopiskelijat (YFI-kandi)

valinnaiset opinnot/sivuaineopinnot (YFI-laitoksen erilliset opintokokonaisuudet)

Sähköposti: piia.s.viitanen@jyu.fi

Puhelin: +358408054808


Saija Kyllönen

maisteriopiskelijat (fil, val/pol, sos, ykp, kan, kup/mcp, D&IC)

esteettömyysasiat (YFI-laitos)

harjoitteluasiat (YFI-laitos)

Sähköposti: saija.kyllonen@jyu.fi

Puhelin:  +358 40 805 4349 

Huone: OPK 107

Ainoriitta Pöllänen

sosiaalityön kandi- ja maisteriopiskelijat (sto)

sivuaineopiskelijat (sto)

maisterintutkielmaprosessi (YFI-laitos)

Kv-suun­nit­te­li­ja

Sähköposti: ainoriitta.pollanen@jyu.fi

Puhelin: +358408054135

Huone: OPK 107

Omaopettajat

Omaopettajat toimivat koulutussuunnittelijoiden ohella opintojen ohjaajana, ja he antavat sekä yksilö- että ryhmäohjausta. Ryhmäohjausta saat omaopettajalta fuksivuoden alussa kotiryhmissä. Omaopettajiin voit olla yhteydessä puhelimen tai sähköpostin kautta. 


Kandivaiheen omaopettajat:


Minna Ylilahti

Sosiologia

Sähköposti: minna.ylilahti@jyu.fi

Puhelin: +358408054908


Antti Puupponen

Yhteiskuntapolitiikka

Sähköposti: antti.puupponen@jyu.fi

Puhelin: +358408054181Hanna-Mari Kivistö 

Valtio-oppi/Politiikan tutkimus

Sähköposti: hanna-mari.kivisto@jyu.fi

Puhelin: +358408054619Olli-Pekka Moisio

Filosofia

Sähköposti: olli-pekka.moisio@jyu.fi

Puhelin: +358408054171sirpa kannasoja

Sosiaalityö

Sähköposti: sirpa.kannasoja@jyu.fi

Puhelin: +358407596165


Hy­vis

Hyviksen tehtävänä on neuvova opiskelijoita mieltä painavissa asioissa. Hyvis ei tarjoa suoria ratkaisuja, eikä ratkaise opiskelijan ongelmia opiskelijan puolesta, mutta toimii tarvittaessa tukihenkilönä ongelmatilanteissa. Hyvikselle voi puhua asioista, jotka mietityttävät, hankaloittavat opintoja ja niiden etenemistä - esimerkiksi tenttiahdistus, ihmissuhdeasiat, jännittämisongelmat, opiskelun ongelma- ja ristiriitatilanteet ja arjenhallinta ovat sellaisia asioita, joissa voit lähestyä hyviksiä. Tarvittaessa hyvis ohjaa opiskelijaa muiden auttajatahojen piiriin. Kaikki keskustelut hyviksen kanssa ovat luottamuksellisia. Hyviksiin voit olla yhteydessä sähköpostilla: esitä viestissä lyhyt kuvaus asiastasi, ja sinulle vastataan arkipäiväisin. Sinun on myös mahdollista sopia tapaaminen hyviksen kanssa.YFI-laitoksen hyvikset: 

Minna Ylilahti

Miira Tuominen

Joona Taipale

Hanna-Mari Kivistö

Sähköposti: hyvis-yfi@jyu.fiYleisesti

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää tietystä kurssista, kurssin suorittamisesta tai vaikkapa erityisjärjestelyistä koskien kurssin suorittamista, ota aina ensisijaisesti yhteys kurssin vetäjään. Löydät kurssin vetäjän yhteystiedot Sisusta kurssin sivuilta.

Esteettömyysasioissa voit ottaa yhteyttä joko laitoksen tai yliopiston esteettömyysyhdyshenkilöön tai kurssin vetäjään. YFI-laitoksen esteettömyysyhdyshenkilönä toimii Saija Kyllönen, saija.kyllonen@jyu.fiAinejärjestökontaktit

Ainejärjestöt huolehtivat opiskelijan edunvalvonnasta, ja halutessasi voit lähestyä ainejärjestöjä sinua askarruttavissa asioissa. Ainejärjestötoimijat ovat opiskelijakollegojasi, mutta he voivat olla suuri apu hankalien tilanteiden selvittämisessä. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi kiusaaminen, ristiriitatilanteet kurssin vetäjien kanssa tai opiskelijayhteisössä. Sosiaalipoliittinen vastaava

Ainejärjestössä on sosiaalipoliittinen vastaava, jonka vastuualueisiin kuuluu kaikki hyvinvointiin liittyvä, kuten toimeentuloasiat, asuminen, esteettömyys, häirintä ja kiusaaminen, terveys ja yleinen jaksaminen. Voit olla ainejärjestön sopoon yhteydessä näissä asioissa. 


Fokuksen sosiaalipoliittinen vastaava:

Noora Koskela

Sähköposti: nooemiko@student.jyu.fi


Koulutuspoliittinen vastaava

Mikäli kohtaat ongelmia opinnoissasi, eivätkä ne ratkea yhteydenotolla kurssinvetäjään tai koet että laitoksen olisi hyvä saada tietää opinnoissasi kohtaamasta ongelmasta, toimii ainejärjestöjen ja laitoksen välillä koulutuspoliittinen vastaava, jolle voit näistä huolisistasi kertoa. Kopoille voit antaa myös palautetta kursseista, sekä risut että ruusut ovat tervetulleita. Fokuksen koulutuspoliittiset vastaavat:

Venla Isomäki

Yhteiskuntapolitiikka

Sähköposti: vevaisom@student.jyu.fi

Ronja Vauhkonen

Sosiologia

Sähköposti: ronja.m.vauhkonen@student.jyu.fi

Tuuli Kervinen

Sosiaalityö

Sähköposti: tuuli.x.kervinen@student.jyu.fi Sähköpostilistat

Jyväskylän yliopiston alla toimii useita eri järjestöjä ja kerhoja, joilla löytyy omia sähköpostilistoja. Näille listoille liittyminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa mikäli olet aiheesta kiinnostunut. Jyväskylän yliopiston sähköpostilistat löydät täältä

Löytäessäsi mielenkiintoisen listan, paina listan nimestä jolloin pääset liittymissivulle. Syötä sivuille tietosi, ja lähetä liittymispyyntö listalle. Listan ylläpitäjä lisää sinut listalle.


4. Tapahtumat


Menevänä opiskelijakaupunkina Jyväskylässä riittää tapahtumia laidasta laitaan. Monet tahot ja järjestöt käyttävät tapahtumaviestinnän kanavana Facebookia ja omia nettisivujaan, mutta suosittelemme myös JYYn tapahtumakalenteria. Löydät sieltä erilaisia tapahtumia, niin JYYn kun muiden ainejärjestöjen, jotka ovat usein poikkitieteellisiä ja kaikille avoimia. Olit kiinnostunut sitten liikunnasta, museovierailuista, lautapelikerhosta tai sitsaamisesta, löydät Jyväskylässä varmasti tekemistä.

Myös tapahtumakirjo Fokuksessa on laaja. Järjestämme esimerkiksi erilaisia työpaikkavierailuja, ekskursioita, museovierailuja, lautapeli-iltoja, sitsejä, bileitä, liikuntakokeiluja ja saunailtoja. Poikkitieteellisyys on myös fokuslaisille tuttua, ja pyrimme järjestämään tapahtumiamme sillä periaatteella, että kaikille löytyy jotain. Käytämme Fokuksessa tapahtumaviestinnän pääasiallisina kanavina sähköpostilistaa ja Facebookia, joten ne kannattaa laittaa seurantaan. Tapahtuman luonteesta riippuu, täytyykö sinne ilmoittautua etukäteen ja onko tapahtuma maksullinen (esim. sitsit, vuosijuhlat), mutta nämä tiedot löydät aina tapahtumakuvauksista. 

Fokuksen tapahtumatarjontaan on myös helppo vaikuttaa – mikäli sinulla on ideoita tai kehitysehdotuksia, niin kerro ne meille rohkeasti. Älä epäröi ottaa Fokuksen hallitukseen yhteyttä, sillä olemme täällä juuri sinua varten. Koko hallitukseen saat yhteyden esimerkiksi sähköpostilla fokusry@gmail.com, nettisivujen alalaidassa olevan palautelomakkeen kautta tai mikäli haluat tavoittaa tietyn vastaavan, näet yhteystiedot täältä

IMG_7305.jpg


Sitsit

Fokuksesta löytyy innokkaita sitsaajia. Hyvät sitsit voivat jäädä pitkäksikin aikaan mieleen, ja usein innostus syttyy jo omilla fuksisitseillä. Sitsien konsepti voi olla uusille opiskelijoille vielä vieras, jonka vuoksi haluamme hieman avata sitsikulttuuria. 

Sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla jossa yhdistyvät juomalaulut, skoolaaminen, puheenvuorot ja mitä ihmeellisimmät ohjelmanumerot. Akateeminen pöytäjuhla saattaa kuulostaa jämäkältä pönötykseltä, mutta sitsit ovat varsin informaalinen pöytäjuhla, joiden tarkoituksena on pitää hauskaa ja tutustua uusiin tai vanhoihin tuttavuuksiin, joita omaan pöytäseurueeseen kuuluu. Sitseille on yleensä määritelty teema, jonka mukaan sitsaajien on suositeltavaa pukeutua. Teemat vaihtelevat laidasta laitaan - satuhahmot, rakkaus, kotiseutu - kaikki ovat mitä oivallisempia sitsien teemoja. 

_MG_0454-1.jpg

Jokaiselle sitsaajalle on ennen sitsien alkua määritelty istumapaikka, jolla on oltava sitsien alkaessa, sillä sitseiltä myöhästyminen on rangaistava teko. Ajoissa paikallaan oleminen ei ole sitsien ainoa periaate vaan sitseillä pätevät useat tiukat säännöt, joiden noudattamisesta huolehtivat toastmasterit eli toastit, jotka tarpeen vaatiessa rankaisevat sääntörikkureita. Sääntöjä ja niiden rikkomista ei kuitenkaan kannata pelätä, sillä sitseillä asioiden on tarkoitus tapahtua hyvässä hengessä. Tämän lisäksi toastien tehtävänä on huolehtia sitsien kulusta, eli he antavat puheenvuorot niitä pyytäville, kertovat milloin tauot pidetään, toimivat ylimpänä päätösvaltana ja niin edelleen. Säännöt ja sitsien kulku käydään aina läpi ennen sitsien alkua, ja ne löytyvät myös Fokuksen laulukirjasta, joka on mitä mainioin, ellei jopa elintärkeä opus aloittelevalla sitsaajalla kuin sitsikonkarillekin.

_MG_0486-1.jpg

5. Haalarit 

Opiskelijakaupunkien katukuvasta tuttu näky on eri väriset haalarimerkein stailatut haalarit. Nämä persoonalliseksi ja kantajan näköiseksi tuunatut haalariasut värittävät kaupunkimaisemaa erityisesti ilta-aikaan. Ne kertovat samalla tarinaa muille viestien siitä, minkä alan ja ainejärjestön opiskelija on kyseessä! Jokaisella ainejärjestöllä onkin omat haalarinsa, jotka jäsenet voivat tilata ja tunnustaa täten oman ainejärjestönsä nimeä. Haalarietiketti vaihtelee kaupunki-, korkeakoulu- ja järjestökohtaisesti, mutta seuraavaksi yleistä tietoa liittyen opiskelijan luottoasuun.

Käyttäminen

Yleisesti ottaen haalareita käytetään tavallisissa opiskelijatapahtumissa kuten sitseillä ja approilla sekä muissa opiskelijapidoissa. Jos mietit laittaako vai eikö laittaa haalareita tuleviin rientoihin, ei hätää! Usein vaatekriisi on nimittäin jo ennaltaehkäisty, sillä tapahtumien järjestäjillä on tapana ilmoittaa mahdollinen haalari ”pukukoodi”. Haalareita käytetään tavallisesti kietomalla ne vyötärölle siten, että selän ja täten edustaman järjestön/alan logo näkyy. Haalareita käyttäessäsi edustat korkeakoulun ja oman ainejärjestösi lisäksi opiskelijakansaa yleisesti, joten ethän halua aiheuttaa suotta turhaa paheksuntaa.

Haalarimerkit

Uunituoreet haalarit saattavat alkuun näyttää orvoilta ilman kuuluisia somistuksia eli haalarimerkkejä. Tällä asialla on kuitenkin tapana korjaantua nopeasti, sillä haalarimerkkejä on hamstrattavissa sieltä sun täältä. Mistä merkkejä sitten saa? Useiden opiskelijatapahtumien ja ainejärjestön järjestämien tapahtumien lipun hinta sisältää usein haalarimerkin muistoksi kyseisestä tapahtumasta. Ainejärjestöt myös myyvät erilaisia haalarimerkkejä, joita on mahdollista ostaa esimerkiksi järjestön tapahtumista tai merkkimarkkinoilta. Fokuksen huikean haalarimerkkivalikoiman voitkin vilkaista tämän linkin takaa. Mikäli haluat tarjota ilmaista mainontaa ulkoiluttaessasi haalareitasi, ilmaisia haalarimerkkejä on poimittavissa myös usein eri järjestöjen ja yritysten ständeiltä.

Opiskeluaikojen on tapana myös kehittää ompelutaitoja, sillä haalarimerkit on perinteisesti ommeltu kiinni omaan menoasuun. Jokainen raskas ristipisto, etupisto – taikka mikä lie, on vaivan arvoinen, sillä omin kätösin ommellut haalarimerkit vahvistavat tunnesidettäsi luotettavaan uniformuusi!


Fokuksen haalarit

Fokuksen haalarit tilataan Opiskelijahaalarit.fi kautta. Hallitus hoitaa haalaritilauksen syksyllä ja tavoite on, että uudet fuksit pääsisivät korkkaamaan uutukaishaalarit mahdollisimman pian! Fokus järjestää sovitustilaisuuksia, jossa voit tulla testaamaan haalareita ja etsimään oikean koon sekä tietysti tekemään itse tilauksen. Fokuksen jäsenille haalarit ovat edullisemmat. Haalareiden hinta on noin 30 euroa, mutta summa tarkentuu kun tarkka tilausmäärä on tiedossa.

IMG_8409.jpg

6. Hyödyllisiä linkkejä


Päivän ruokalistatat: https://www.semma.fi/

Kirjastokortin hankkiminen: https://kirjasto.jyu.fi/lainaus/lainaajakortti

Kampuskartta: https://www.jyu.fi/fi/kartat

Tietoa MyJYU-mobiilisovelluksesta:

https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/kehittaminen/myjyu-mobiilisovellus

JYY:n asuntopalsta: https://jyy.fi/asuntopalsta/vapaat-asunnot/