yfip160 sukupuolentutkimuksen johdanto

Kirjat

Miten tieto on sukupuolittunutta?

Ruumis ja ruumiillisuus feministisessä tutkimuksessa

Eron käsite sukupuolentutkimuksessa

Jälkistrukturaalinen lähtökohta feministisessä tutkimuksessa

Miksi miestä on tärkeää tutkia sukupuolen näkökulmasta?

Äitiys sukupuolikysymyksenä

Tasa-arvopolitiikan ongelmia Suomessa

Mitä on kriittinen miestutkimus: teoreettiset lähtökohdat & keskeiset päämäärät

Kuinka koulutus on sukupuolittunutta ja miten se sukupuolittaa.

Sukupuoli analyyttisena kategoriana feministisessä tutkimuksessa

Eron käsite sukupuolentutkimuksessa

Onko sukupuolella väliä työelämässä?

Homo- ja lesbotutkimuksen ja queer-tutkimuksen tärkeät käsitteet, tutkimuskohteet, tärkeimmät päämäärät

Mistä kokemuksia on kritisoitu? Mitä pitää muistaa jos niistä tehdään tutkimuksen tai aktivismin kohde?