YFIP100 Tieteen teoria

Kirjat

Mertonin tieteen etiikan normit ja sen kritiikki

Argumentteja realismin puolesta ja vastaan, kerro oma kanta

Nominalismi

Indeterminismi

Käsitteet ja niiden luonnehdinta