Sosa115 sosiologian historia

Luennot

Miten Durkheimin modernin kaupungin teoretisointia voidaan peilata postmoderniin yhteiskuntaan? (2014)

Miten Frankfurtin koulukunnan vaikutus näkyy nykysosiologiassa? (2014)

Sosiologisen tutkimuksen muutos 80-luvulla? (2014)