Hallopedit

Hallopedit, eli hallinnon opiskelijaedustustajat ovat opiskelijoiden ääni yliopiston hallinnollisissa elimissä, kuten yliopiston hallituksessa, tiedekunta- ja laitosneuvostoissa ja eräissä erillislaitosten johtokunnissa. Opiskelijaedustajien valinnasta vastaa JYY, mutta valintaan vaikuttaa mm. ainejärjestöjen kanta. Siksi voidaan puhua Fokuksen ”omista” hallopedeista, eli niistä opiskelijoista, jotka kuuluvat Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon tai Yhteiskuntatieiden ja filosofian laitoksen laitosneuvostoon. Näiden lisäksi laitos jakautuu (hallintorakenteellisesti epävirallisiin) oppiainekohtaisiin palavereihin tai yksikkökokouksiin. Fokuksen pääaineiden ykskkökokouksissa käy Fokuksen nimittämä opiskelijaedustajisto.

Hallopedien tehtävä on viedä hallintoon opiskelijoiden kuulumisia, terveisiä ja mielipiteitä, ja toisaalta viestiä hallinnoinnin tapahtumista muille opiskelijoille. Toisin sanoen hallopedit edustavat opiskelijoita yliopiston päätöksenteossa ja tekevät sen näkyväksi ja helpommin lähestyttäväksi. He voivat välittää opiskelijoiden murheet ja kehitysehdotukset hallinnolle, ja pitävät opiskelijat päivän tasalla siitä, millaisia omaan opiskeluun vaikuttavia asioita hallinnossa tapahtuu.

Linkit