Fokus ry:n hallitus

PJ, VPJ, SIHTEERI, TALOUSVASTAAVA,  YRITYS- JA ULKOSUHDEVASTAAVA,  KOULUTUSPOLIITTISET VASTAAVAT (3),  TAPAHTUMAVASTAAVAT (3),  viestintäVASTAAVA, SOSIAALIPOLIITTINEN VASTAAVA  = 13 hengen hallitus 

Muut hallitustoimintaan syyskokouksessa valittavat henkilöt nimetään hallituksen toimihenkilöiksi ja he ovat pääsääntöisesti mukana  hallituksen toiminnassa, mutta eivät ole äänioikeutettuja hallituksen kokouksissa. Toimihenkilöihin lukeutuu osa viestintä-, hyvinvointi- ja tapahtumatiimeistä sekä muut mahdollisesti syyskokouksessa kannatusta saavat nimitysehdotukset. Nouseeko kokouksesta viimein pitkään huhuttu ruokavastaava? Tarvitsisimmeko sittenkin trubaduurin? Jos sinulla on hallitustähyilylomakkeessa oleviin pesteihin sopimattomia kykyjä, joita Fokuksen kannattaisi kuitenkin hyödyntää, ole aikailematta yhteyksissä nykyiseen hallitukseen! Myös yksittäisistä pesteistä parhaiten tietoa saa tiedustelemalla niistä suoraan vastaavilta, jotka löydät täältä.

HALLINTOTIIMI 

Tiimiä johtaa puheenjohtaja ja tiimin muut jäsenet ovat varapuheenjohtaja, sihteeri, talousvastaava sekä yritys- ja ulkosuhdevastaava.  Tiimin vastuulla on ennen kaikkea järjestön ylläpito: toiminnan suunnittelu, kokousten järjestäminen, taloudenpito, jäsenasiat, yhteistyö, tilaukset ja hankinnat sekä varainhankinta. Tiimin tehtävänä on mahdollistaa yhdistyksen laadukas, kehittyvä ja jatkuva toiminta. 

VIESTINTÄTIIMI 

Tiimiä johtaa viestintävastaava ja tiimin muut jäsenet ovat Fogue- vastaava, kansainvälisyysvastaava sekä muut viestinnästä kiinnostuneet  sisällöntuottajat. Tiimin vastuualueisiin kuuluvat nettisivut, sosiaalinen media, sähköpostilista, kuukausitiedote, Fogue sekä kansainväliset opiskelijat. Tiimin tehtävänä on varmistaa sujuva ja saavuttava tiedonkulku niin hallituksen sisällä kuin koko jäsenistöllekin. 

KOULUTUSPOLITIIKKATIIMI 

Koulutuspolitiikkatiimi yltää yli ainejärjestörajojen. Tiimiä johtaa yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen koulutuspoliittisen  opiskelijatoiminnan johtaja eli suurkopo. Fokukselta tiimiin kuuluvat sosiaalityön, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan koulutuspoliittiset  vastaavat eli kopot. Tiimin tehtävänä on toimia linkkinä yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä, opiskelijoiden etua valvoen ja koulutustoimintaa kehittäen. 

HYVINVOINTITIIMI 

Hyvinvointitiimiä johtaa sosiaalipoliittinen vastaava ja tiimin muut jäsenet ovat ympäristö- ja  kehitysyhteistyövastaava, kulttuurivastaava ja liikuntavastaava. Tiimin tehtävänä on pitää huolta jäsenten hyvinvoinnista monipuolisella  tapahtumatarjonnalla ja varmistaa, että ainejärjestö on turvallinen, huoltapitävä ja kestävästi toimiva yhteisö. Vastuisiin kuuluvat esimerkiksi kulttuuri-, liikunta- ja työelämätapahtumat sekä ekskursiot. 

TAPAHTUMATIIMI 

Tapahtumatiimiä johtaa kolme tapahtumavastaavaa, jotka jakavat tasaisesti vastuun vuoden tapahtumatoiminnasta ja ohjeistavat muuta tapahtumatiimiä, johon otetaan mukaan useita tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneita. Tiimin vastuualueita ovat muun muassa sitsit, bileet, vuosijuhlat, ensisijainen tapahtumista tiedottaminen sekä muiden tapahtumien koordinointi hyvinvointitiimin kanssa.