Ainejärjestötila Kasviston tavaralista

Fokuksen ainejärjestötilan hyllyt ovat vihdoin siivottu! Alla lista Fokuksen luvan kanssa lainattavista tavaroista, jotka löytyvät ainejärjestötilastamme, eli Kasvistosta. Kasvisto sijaitsee Opinkiven alakerrassa.

·       Kiikarit

·       Joulukoristeet + Joulupukin asu

·       154 Shottilasia + 2 kivishottilasia + 1 olvi-lasi

·       Kertakäyttöastioita

·       Jätesäkkejä ja muovipusseja

·       Puhallettava/pumpattava barbara

·       Suodatinpaperia

·       Palasokeria, suolaa, kuivahiivaa

·       Lankaa ja neuloja

·       Muistitikkuja

·       Puheenjohtajan salkku

·       Ainejärjestönauhaa

·       Ilmapalloja

·       40v vuosijuhlien lakanat

·       Fokuksen poikakalentereja sekä Fokuksen tyttökalenteri

·       Paketoituja tyhjiä joululahjoja

·       Ulkokynttilöitä

·       Vedenkeitin

·       Termospumppu

Kannanotosta seuraavat toimenpiteet

YFI-laitoksen kopot kävivät tapaamassa laitoksen johtoa ja muuta yliopiston henkilökuntaa tekemäämme kannanottoon liittyen. Tarkoituksena oli keskustella kannanotossa esittämistämme huolista ja toimenpide-ehdotuksista asioiden parantamiseksi. Saimme laitokselta hyvän vastaanoton kehittämisehdotuksillemme. Asioita lähdetään kehittämään seuraavilla toimenpiteillä:

➔ Ensi viikolla on alkamassa kuukausittain järjestettävät ohjauskioskit, joissa on paikalla henkilökuntaa vastailemassa opiskelijoiden kysymyksiin sekä keskustelemassa yleisesti opinnoista. Kioskit toimivat pop up-periaatteella, eli niissä voi käydä paikan päällä kysymässä opintoihin liittyviä kysymyksiä. Ensimmäinen ohjauskioski järjestetään 28.9. klo 8.15-10 ja se on tarkoitettu fukseille. Tulevat kioskit on suunnattu kaikille opiskelijoille, ja näistä pyritään ainejärjestöjen kautta välittämään tietoa eteenpäin.

➔ Tehostetaan tiedotusta ohjaustilaisuuksista ja tapaamisista. Myös ainejärjestöjä pyritään hyödyntämään tiedottamisessa.

➔ Laitos ei pysty itse vaikuttamaan henkilöstöresurssiongelmaan opinto-ohjauksessa, mutta ongelma on kuitenkin huomioitu myös ylemmillä tahoilla. Asiaa pyritään viemään edelleen eteenpäin.

➔ Opinto-ohjausta on pyritty suuntaamaan myös opintosuunnille. Jokaisessa opintosuunnassa on yhteyshenkilöitä, jotka antavat opinto-ohjausta opintojen sisältöihin liittyen ja opintojen suunnitteluun. Kyseiset henkilöt löydät täältä. Nettisivuille tulossa vielä informatiivisempi taulukko sen suhteen, keneen ottaa yhteyttä missäkin tilanteissa.

➔ Useat koulutussuunnittelijoille tulevat viestit koskevat opiskelijoiden tulevaisuutta ja työllistymistä. Opiskelijoiden urasuunnittelua varten ideoitiin tapahtumaa, jossa opiskelijat kokoontuisivat suunnittelemaan tulevaisuuttaan ja mahdollisia urapolkuja. Ideaa kehitellään.

➔ Harjoittelusta ja harjoittelukäytänteistä järjestetään opiskelijoille infotilaisuus marraskuun alussa. Harjoittelutyöryhmää pyritään myös elvyttämään uudestaan laitoksen puolesta. Harjoittelutyöryhmässä myös muiden työryhmien tavoin opiskelijaedustaja.

➔ Henkilökunta oli pahoillaan myöhästyneistä vastaavuustaulukoista, joiden julkaisemisen eteen he tekivät kovasti töitä. Opiskelijoille luvattiin pahoitella tapahtunutta vielä erillisellä viestillä.

➔ Jatkavien opiskelijoiden infotilaisuuden tallenne on tulossa saataville, jotta nekin opiskelijat, jotka eivät olleet paikalla infotilaisuudessa, voivat saada samat tiedot.

➔ Koulutussuunnittelijat saavat tällä hetkellä hyvin paljon samanlaisia kysymyksiä, jonka takia tallenteen yhteyteen tulossa UKK, eli usein kysytyt kysymykset. Kopot lupasivat toimittaa näitä kysymyksiä lisää koulutussuunnittelijoille.

Kopot olivat tyytyväisiä laitokselta saamaamme vastaanottoon ja rakentavaan keskusteluun. Ehdotuksistamme oltiin aidosti kiinnostuneita ja tulimme kuulluiksi. Laitos lupasi ryhtyä edellä mainittuihin toimenpiteisiin ja me puolestamme lupasimme auttaa laitosta esimerkiksi tiedotuksen kanssa, jotta opiskelijat löytäisivät helpommin tarvitsemansa tiedot. Näillä eväillä lähdemme yhdessä kehittämään asioita parempaan suuntaan!

Kannanotto YFI-laitokselle

YFI-laitos, älä käännä selkää opiskelijoillesi!

Me opiskelijat toivoimme uudelta opetussuunnitelmalta yhtenäistä kokonaisuutta yhteiskuntatieteiden opetuksen suhteen, mutta olemme tyytymättömiä uudistuksen toteutukseen. Fuksit ja maisterivaiheeseen siirtyvät opiskelijat pärjännevät kyllä, mutta suurin osa YFI:n opiskelijoista on enemmän tai vähemmän välivaiheessa ja kärsivät uudistuksen tuomista seurauksista välittömästi tai välillisesti. Olemme listanneet seuraavaan kannanottoon loppukeväästä ja syksyn alusta kumuloituneet koulutuspoliittiset epäkohdat, joihin toivomme teiltä pikimmiten reaktiota.

 

Epäkohta nro. 1: Emme saa opinto-ohjausta, koska henkilöstöstä on huutava resurssipula

Monet epäkohdat tiivistyvät tilanteisiin, joissa opiskelijat yrittävät mennä keskustelemaan opinnoistaan henkilöstön kanssa ja huomaavat ovella lapun, jossa kerrotaan henkilön olevan kokouksessa, poissa tai erittäin kiireinen. Yhteydenpidon kynnys kasvaa, kun saamme viestin siitä, että työntekijöillä on satoja viestejä jonossa odottamassa vastausta. Tilanne näyttäytyy opiskelijooille ainakin kahdella eri tavalla. Opiskelijan voi ensinnäkin olla vaikea päästä keskustelemaan omista opinnoistaan henkilöstön kanssa tai/ja motivaatio lähettää sähköpostia kiireellisissäkin asioissa vähenee, koska opiskelijalle voi tulla tunne siitä, ettei halua lisätä ennestään mittavaa työkuormaa tai opiskelijalle voi herätä epäilys, että omaan sähköpostiin ei saa vastausta. Henkilöstön kiire välittyy opiskelijoille ja opiskelijoilla on käsitys puutteista henkilöstöresursseista. Me opiskelijat toivomme vain, että laitoksen työmäärään saadaan riittävästi resursseja, jotta opiskelujemme sujuva eteneminen ei vaarannu.

Käytännössä opinto-ohjauksen ongelmat näkyvät siinä, ettei kenelläkään ole riittävästi aikaa opinto-ohjaukseen. Esimerkiksi viime vuoden fuksien eHopseja on tarkastettu aikataulustaan erittäin pahasti jäljessä ja nykyisten kandien maisterivaiheen eHopsit ovat myöhästyneet alkuperäisestä aikataulustaan. Myöhästymiset syövät eHopsin ohjausvaikutusta. Meistä opiskelijoista tuntuu siltä, että olemme yksin opintojemme kanssa. Etenkin tässä opetussuunnitelman vaihdoksen nivelvaiheessa tarvitaan opinto-ohjausta. Tuntuu siltä, että laitokselta puuttuu joko resurssit toteuttaa koulutusta tai halua puuttua työnjaon tasaamiseen.

YFI-laitoksen maine on hitaasti, huolella ja laadulla rakennettu ja nyt se näyttää nopeasti ja huolellisesti hajoavan. Me nykyiset opiskelijat haluamme nauttia edelleen laadukkaasta opetuksesta ja olla osa YFI:n yhteisöä. Emme kuitenkaan voi välttää tilannetta, jossa nykyiset pääaineopiskelijat sekä sivuaineopiskelijat puhuvat jo nyt kriittiseen sävyyn laitoksen toiminnasta ja huonot uutiset kiirivät tuleville hakijoille aina hyviä uutisia nopeammin. Emme voi tuudittautua siihen, että oppiaineiden ja opetuksen laadukkuus vetäisi opiskelijoita laitokseen, vaan laitoksen täytyy olla toimintakykyinen myös tällaisissa tilanteissa, joissa opiskelijoiden tarvitsemien palvelujen kysyntä on tavallista suurempi.

Epäkohta nro. 2: Opintojen vastaavuustaulukot

Opetussuunnitelmatyön yksi merkittävimmistä asioista vanhemman opiskelijan näkökulmasta ovat kurssien vastaavuustaulukot. Taulukot luvattiin opiskelijoille opetussuunnitelmien hyväksynnän yhteydessä keväällä, mutta moniin oppiaineisiin korvaavuustaulukot tulivat vasta syyskuun alussa, kun kurssit olivat jo alkaneet. Vastaavuustaulukoiden myöhästyminen voi aiheuttaa ongelmien ketjuuntumisen. Opiskelijat saattavat saada vasta kurssin ensimmäisellä kokoontumiskerralla tietää kurssin korvaavan jonkin opintosuorituksen, jonka he ovat jo käyneet aiemmin. Seurauksia on lukuisia: todennäköisesti nämä opiskelijat jättävät ko. kurssin kesken ja voi olla, että ne opiskelijat, joille kurssi on tarkoitettu eivät lopulta löydä kurssille syksyn aikana. Opettajan näkökulmasta syntyy siis harmillisesti kurssille tyhjäkäyntiä, sillä kurssi on alunperin mitoitettu tietyn kokoiseksi. Tuntuu siltä, että laitos on unohtanut vastaavuustaulukoiden olevan olennaisia opintojen suunnittelun työkaluja jatkaville opiskelijoille. Pahimmillaan tämä johtaa tilanteisiin, joissa sekä opiskelijan että laitoksen toimeentulo vaaraantuu. Opiskelijalla toimeentulo on riippuvainen suoritetuista opintopisteiden määrästä ja niiden suhteesta nostettuun opintotukeen ja laitoksen toimeentulo muodostuu ainakin osittain siitä, kuinka moni opiskelija suorittaa 55 opintopistettä lukuvuoden aikana.

Epäkohta nro. 3: Harjoittelutuen ongelmat

Opiskelijoille luvattiin keväällä työryhmä, joka käsittelisi harjoittelutuen kehittämistä. Odotamme edelleen päätöstä harjoittelutyöryhmän perustamisesta. Haluamme kuitenkin jo tässä vaiheessa nostaa esiin epäkohdan, johon toivomme välitöntä parannusta. Laitoksella on kaavailtu, että opiskelija pystyisi nykyisen opetussuunnitelman perusteella hakemaan harjoittelutukea maisteriseminaari 1:n jälkeen. Opetussuunnitelmauudistus kuitenkin myöhäistää harjoittelutuen myöntämisen aikataulua opiskelijoille, sillä syksyllä voimaan tulleessa opetussuunnitelmassa maisteriseminaari 1 vastaa vanhan opetussuunnitelman maisteriseminaari 2:sta. Me opiskelijat toivomme, että saamme luvan hakea harjoittelutukea samaan aikaan kuin aiempina vuosina. Kuitenkin politiikan opiskelijoille järjestetään maisteriopinnoissa “Johdatus politiikan tutkimukseen”, joka vastaa vanhan opetussuunnitelman maisteriseminaari 1. Epäselvää opiskelijoiden keskuudessa on siitä, onko heillä mahdollisuus harjoittelutukeen tämän kurssin jälkeen, vai vasta nykyisen maisteriseminaari 1 jälkeen, kuten muilla opintosuunnilla? Tämän suhteen eri opintosuunnilla on eriäväisyyksiä, sillä politiikan opiskelijoille suunnattua “Johdatus politiikan tutkimukseen” -kurssia vastaavaa kurssia ei muilla opintosuunnilla ole. Harjoittelutuen saamisen suhteen eri opintosuunnilla tulisi olla yhtenäiset säännöt. Toivomme laitoksen huomioivan myös, ettei vaaditun kurssin suoritusaika menisi harjoittelutuen hakemisen kanssa päällekkäin.

Meidän toimenpidesuosituksemme:

  •  Yhteinen opinto-ohjaus kuntoon: infot useammin, jotta mahdollisimman moni saisi ainakin yleisimmät tiedot opinto-ohjauksesta. Lisää viestintää laitoksella tapahtuvista uudistuksista – Miten olisi kuukausikirje, joka olisi kirjoitettu sekä opiskelijoille että henkilöstölle?
  • Selkeät ohjeet eri henkilöiden vastuualueista: FAQ nettisivuille siitä, keneltä kysytään mistäkin aiheesta (koulutussuunnittelija/kurssin vastaava opettaja/laitoksen johtaja/joku muu)
  •  Toivoisimme teidän järjestävän työtehtäviänne siten, että aikaa henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen löytyisi helpommin. Nyt meillä opiskelijoilla on tunne siitä, että riittämättömien henkilöstöresurssien vuoksi meille kaikille lakisääteisesti kuuluvaa opinto-ohjausta on erittäin haastavaa saada. Esimerkiksi kolmannen koulutussuunnittelijan kanssa työt saattaisivat jakautua siten, että opiskelijoiden henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen löytyisi aikaa.
  • Toivomme kopo-kahveille henkilökunnan edustajia, jotta voimme yhdessä keskustella ja samalla kysellä näkökulmianne eri ajankohtaisiin teemoihin. Näillä myös opiskelijat pääsisivät kysymään nopeasti mieltä askarruttavista teemoista.
  • Toivomme, että myös henkilöstö on omissa tiedoissaan ajan tasalla tutkintojen rakenteista ja siitä, miten me opiskelemme. Nyt joudumme usein kysymään kursseista ensin opettajalta, joka ohjaa meidät koulutussuunnittelijan puheille, joka ohjaa meidät takaisin kurssin opettajan suuntaan. Kaikkiaan tuntuu siltä, että kenelläkään ei ole vastuuta antaa ajankohtaista ja oikeaa tietoa opinnoista.
  • Meille välittyy tunne, että opiskelijat ovat syypäitä opintohallinnon resurssiongelmiin. Voisimmeko yhdessä korjata asiaa? Me olemme kuitenkin samassa yliopistoveneessä.

 

Kannanottossa ovat mukana Fokus ry:n lisäksi YFI-laitoksen muut ainejärjestöt Puolue ry ja Mephisto ry, sekä SYY-Jyväskylä ry, eli Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaiden Jyväskylän paikallisjärjestö ja JYY, eli Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunta.