Yhdistys

Fokus ry on Jyväskylän yliopiston sosiologian, yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö, joka on perustettu yhtenä yliopiston ensimmäisistä ainejärjestöista 60-luvulla ja rekisteröity yhdistykseksi vuonna 1974.

Fokus ry
c/o Jyväskylän yliopisto
yhteiskuntatieteiden laitos (Y33)
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

fokusry@gmail.com
Sähköpostilista: fokus(at)lists.jyu.fi