Missä yhteiskuntatieteilijä tekee työtä?

Viisi faktaa Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n jäsenistöstä

SYY-Jyväskylän Ura-lehti

Harva yhteiskunta-alan ylioppilas on välttynyt tuttujen ja sukulaisten kysymyksiltä siitä, mitä yhteiskuntatieteiden maisteri voi tehdä työkseen. Tähän kysymykseen täysin mutkattomasti vastaaminen yhdellä virkkeellä, lisäkysymyksiltä välttyen, voi tuntua lähes mahdottomalta.

Se, että yhteiskunta-, valtio- tai hallintotieteellinen tutkinto ei suoraan valmista mihinkään tiettyyn ammattiin vaan antaa valmiudet hyvin moninaisten tehtävien hoitamiseen voidaan nähdä rikkautena, mutta se voi aiheuttaa opiskelijassa hämmennystä ja epävarmuutta.

Opiskelijan ajatuksia tulevaisuudesta saattavat selkeyttää seuraavat Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n vuoden 2011 työmarkkinatutkimuksen tulokset:

1. Suurin osa Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n jäsenistä työskentelee Uudellamaalla. Helsingissä liiton jäsenistä työskentelee peräti 48 prosenttia.

2. Yhteiskunta-alan osaajien suurimmat työllistäjät ovat edelleen valtio ja kunnat. Yhteensä kuntien ja valtion palveluksessa työskentelee 54 prosenttia liiton jäsenistä. Kolmanneksi suurin työllistäjä on yrityssektori 21 prosentilla. Yhteiskuntatieteilijöitä työllistävät myös erilaiset järjestöt sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

3. Mikäli sinulta kysytään mahdollisista ammattinimikkeistä, yleisimpiä ovat esimerkiksi asiantuntija, suunnittelija, neuvotteleva virkamies, ylitarkastaja sekä toiminnanjohtaja. (Lähde: Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry.)

4. Nuorista maistereista kokoaikatyössä on 88 % ja työttöminä 7,7 %. 67 prosentilla on jo ennen valmistumista tai heti valmistumisen jälkeen työpaikka. Nuoren maisterin keskipalkka on 3108 euroa.

5. On havaittu, että yhteiskuntaosaajan työllistymistä edistää kolme keskeistä asiaa. 1. Oman osaamisen tiedostaminen ja markkinointi. 2. Omien vahvuuksien tunnistaminen. 3. Oman asiantuntijuuden oivaltaminen ja oman osaamisen arvostaminen. (Lähde: Viisi vuotta kentällä. Katsaus vuonna 2002 valmistuneiden yhteiskuntatieteilijöiden työuran alkuun. Aarresaari 2009.)

Toivottavasti näiden tietojen avulla vakuutat itsesi, sukulaisesi sekä työnantajat siitä, että myös yhteiskuntatieteilijöillä on oma paikkansa työelämässä. Työhön liittyviin kysymyksiin saat vastauksia myös Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:ltä: liitto ajaa yhteiskunta-alan osaajan etua työmarkkinoilla ja tarjoaa edunvalvontaa ja palvelussuhdeneuvontaa sekä muita monipuolisia jäsenetuja.

Etkö vielä ole ammattiliittosi jäsen? Jäsenyys lisää omaa etuasi tulevaisuuden työelämää ja esimerkiksi kesätyötä ajatellen: jo opiskeluaikana tehdystä työstä on mahdollista kerryttää ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Liitto tarjoaa jäsenilleen myös laki- ja asiamiehien monipuolista neuvontaa työsuhteisiin liittyen. Tarkempaa tietoa palveluista ja eduista löydät osoitteesta www.yhteiskunta-ala.fi.

P.S. Alkukeväästä ilmestyy liiton tuorein, vuoden 2012 työmarkkinatutkimus, jonka ennakkotietoja voit vilkuilla viimeisimmästä Ura-lehdestä.

You may also like...